Tåg ersätts med bussar på kustbanan i oktober-november

26.09.2011 13:16 Aktuellt
En del av tågen mellan Karis och Åbo ersätts med bussar i oktober-november på grund av banarbete. Tågen mellan Helsingfors och Karis går normalt medan banarbeten pågår, med några undantag. Trafikverket ansvarar för banarbetena. På lördag den 1 oktober ersätts mellan kl. 12-21 nio tågturer med bussar på sträckan Karis–Åbo/Åbo hamn och omvänt. Tåget IC2 153 kl. 23.02 ersätts med bussar längs hela sträckan från Helsingfors till Åbo. På söndag den 2 oktober ersätts tre tåg på förmiddagen med bussar på sträckan Karis–Åbo/Åbo hamn och omvänt. Tåget IC2 944 kl. 6.28 från Åbo till Helsingfors ersätts med buss längs hela sträckan. Mellan måndagen den 3 oktober och lördagen den 26 november ersätts varje dag tre kvällståg från Karis till Åbo och två tåg från Åbo hamn/Åbo till Karis med bussar. Tågen IC2 153 (från och med 31.10. IC 973) kl. 23.02 från Helsingfors till Åbo samt IC2 970 kl. 19.00 och IC2 978 kl. 23.58 från Åbo till Helsingfors ersätts längs hela sträckan. Bussarna som ersätter tågen stannar vid mellanstationerna. På en del tåg används materiel som avviker från det normala då banarbetet pågår. Under banarbetena erbjuds som alternativ för alla inställda tågförbindelser mellan Karis och Åbo en direkt bussförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Dessa bussar stannar inte vid mellanstationerna, förutom vid Kuppis. Bussarna avgår från tågstationerna och avgångsplatserna är utmärkta med skyltar. Bussarnas tidtabeller avviker från tågtidtabellerna. Restiderna kan bli längre och anslutningsförbindelserna kan avvika från de normala. På de ersättande bussarna kan man använda förutom biljetter till regionaltåg också alla VR:s giltiga biljetter för fjärrtrafik. Endast handbagage kan transporteras på bussarna. Närmare information om hur banarbetena inverkar på tågtrafiken och om busstidtabellerna fås på stationerna, via publicerade tidtabeller, VR Kundservice 0600 41 901 (1 euro/samtal + lna) eller på nätet . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv