Reformer ger tågresenärer fler förmåner

01.09.2011 07:21 Aktuellt
Från och med den 14 september kommer det fler prisalternativ och tjänster för tågresenärer när VR sätter i gång en gradvis reform av biljettprissättningen. Prismässigt kommer det att finnas fler biljettalternativ för enskilda tågresor i form av ett ökat antal erbjudanden och den billigare Förköpta biljetten som blir ett bestående inslag i biljettsortimentet. Vi breddar utbudet av webbtjänster och introducerar nya sätt att boka tågresor. Benämningarna på resklasser ändras likaså, samtidigt som biljettpriset i nuvarande Business-klass sjunker. De aktuella ändringarna är första ledet i en större reform där prissättningen av enskilda avgångar påverkas av efterfrågan. Resor och tjänster bekvämt på nätet VR:s webbplats vr.fi och den uppdaterade webbshoppen tillhandahåller allt mångsidigare tjänster för tågresenärer. På webben kan man i fortsättningen boka förutom inrikes tågresor även resor till Ryssland samt VR:s populära biltågspaket. En efterlängtad nyhet i webbshoppen är vagnskartan där man själv kan välja önskad sittplats. Likaså blir det i fortsättningen möjligt för den som reser regelbundet med seriebiljett att avgiftsfritt boka sittplats på nätet. Reformen innebär vidare att man kan boka cykelplats och djurplats via webbshoppen. Att boka tågbiljetter i webbshoppen blir allt bekvämare, eftersom allt fler biljetter kan levereras till beställarens e-post eller mobiltelefon. Tidtabellssökning och prisjämförelser är lättare än förr vid webbköp av biljetter. Från september blir det möjligt att registrera sig i ett kundprogram på webbplatsen. Genom att registrera sig som kund får man information om tjänster och erbjudanden samt smidigare tillgång till olika köpkanaler. Dessutom kan registrerade kunder medverka i att utveckla VR:s tjänster och själv få restips och förmåner. En ytterligare nyhet på VR:s webbplats är Tågen på kartan, en serviceform för att i realtid kolla upp positionen för trafikerande tåg. I juni introducerades en testversion som under sommarens lopp har vidareutvecklats i samråd med kunderna. Ekonomiska tågresor genom förköp och erbjudanden I och med reformerna blir billigare tågresor tillgängliga. Förköpt biljett är billigare än andra biljetter och kan köpas i webbshoppen tidigast 60 dagar och senast 7 dagar före tågets avgång. Ju tidigare man köper biljetten, desto billigare blir resan. De olika köpkanalerna kommer också att innehålla allt fler kampanjer och erbjudanden, som gör det möjligt att få resan t.o.m. billigare än till halva priset. Businessbiljetten blir Flexbiljett samtidigt som priset sjunker med tio procent. Biljetten är som namnet antyder den mest flexibla, vilket innebär att en redan köpt resa vid behov kan ombokas till en motsvarande resa utan extra kostnad. Biljetten kan bokas via alla köpkanaler. Nuvarande andraklassbiljetten (2:a klass) blir Vanlig biljett, som är standardbiljett för enskilda tågresor och likaså går att köpa via alla köpkanaler. Barn, studerande och pensionärer får fortfarande 50 procent rabatt på Flexbiljett och Vanlig biljett. Nya namn på resklasserna Tågens resklasser får nya namn. Businessklass och 2:a klass byter namn till Extra- resp. Eco-klass. I Extra-klass säljs den nya Flexbiljetten, som inkluderar också kaffe eller te och tilltugg, rymligare miljö än tåget i övrigt samt en möjlighet att läsa dagens tidningar. I Eco-klass kan resenären köpa motsvarande tjänster som i nuvarande 2:a klass. Periodbiljetterna för arbetspendlare förnyas så att kunden efter eget tycke kan välja periodens längd i intervallet 14–365 dygn. Man kan välja att biljetten gäller på alla tågtyper, på regional- och expresståg eller inom närtrafikens priszoner. I fortsättningen kan även periodbiljetter skickas till kundens e-post eller mobiltelefon. Villkoren för ombokning av tågbiljetter har samordnats och blir samtidigt delvis strängare. Biljetten gäller bara i det tåg som den är köpt för. Den som reser med ett annat tåg än det som står på biljetten får köpa en ny biljett ombord på tåget. Priset för den ursprungliga biljetten gottskrivs enligt biljettvillkoren. Det är bäst att alltid kontrollera biljettvillkoren och eventuella ändringar före resan. Fler sätt att boka och köpa tågbiljetter I fortsättningen kan tågbiljetter köpas även genom VR:s telefontjänst. Tidigare har man kunnat boka en tågresa hos VR:s telefontjänst och lösa ut biljetten i en R-kiosk, på stationen eller från en automat. Nu är det möjligt för kunden att under samtalets gång samtidigt betala sin resa, och då skickas biljetten per e-post eller per sms. Tågbiljetter kan fortfarande köpas också på flera andra sätt: i biljettförsäljningen på stationerna, från biljettautomater, av konduktören ombord på tåget, på resebyråer samt genom att boka genom telefontjänsten och lösa ut biljetten på valbart sätt. Biljetten kan levereras till kunden i olika format, t.ex. en biljett som köps i biljettkassan på stationen kan nu också skickas till kundens mobiltelefon. Vid förköp är biljetten billigare än om den köps ombord på tåget, där biljetten alltid är dyrare än om den köps på annat sätt. Tågbiljetten får ny utformning Även systemet bakom biljettförsäljningen och serviceformerna uppdateras gradvis i september. I kundkontakterna märks detta i form av nya tillämpningar i webbshoppen och biljettautomaterna samt genom att tågbiljetterna får nytt utseende. Biljetten är smalare och tunnare än förr. Samtliga biljetter har också en 2D-streckkod som underlättar biljettkontrollen ombord. Under de närmaste veckornas övergångsperiod accepteras såväl nya som före den 14 september köpta tågbiljetter. Under inkörningen av biljettförsäljningssystemet kan stationerna ha avvikande öppettider och dröjsmål kan förekomma. Etappvis reform av tjänsterna och prissättningen Under de senaste åren har tågresandet som ett miljövänligt resealternativ ökat stadigt, och VR utvecklar tågens tjänster och prissättningen i syfte att ytterligare öka intresset för tågresor. Prissättningsreformen kommer att genomföras stegvis under flera år. I fortsättningen kommer efterfrågan i högre grad att styras genom prissättningen, eftersom det inte i södra Finland är sannolikt att extra spår och fler avgångar blir aktuella på kort sikt. En del avgångar är särskilt efterfrågade och rent av överbelastade under pendeltrafiktiderna. Målet är att förbättra reskomforten och minska toppbelastningen i rusningstid genom att erbjuda resenärerna en möjlighet att välja avgång efter önskad prisklass. Förnyelser i tågresandet 14.9: Fler prisalternativ Förmånliga tågresor genom att köpa biljett i förväg: Förköpt biljett och erbjudanden Nya tågbiljetter och resklasser: 2 klass blir Ecoklass och normal biljett heter numera Vanlig biljett Businessklass blir Extraklass och biljetten heter Flexbiljett Mer flexibla periodbiljetter, giltighetstid 14-365 dygn efter eget val Omfattande internettjänster: Bl.a. BilTågpaket, Rysslandsresor och möjlighet att välja sittplats via webbshopen Möjlighet att registrera sig i kundprogrammet Nya sätt att köpa biljett, nu kan man även köpa biljetter över telefon Related to: VR Group

Nyhetsarkiv