Punktligheten i tågtrafiken ska förbättras med tidtabellsändringar

04.08.2011 12:46 Aktuellt
De största ändringarna i fjärrtrafikens tidtabeller gäller bansträckorna Tammerfors–Jyväskylä–Pieksämäki samt Helsingfors–Åbo som värst drabbats av förseningar. Restiderna för de tåg som trafikerar sträckan Tammerfors–Jyväskylä–Pieksämäki förlängs med i genomsnitt tio minuter i syfte att göra det lättare för tågen att hålla tidtabellen särskilt på vintern. Körtiderna för Pendolino-tågen blir mer generösa i hela Finland. Morgontågen mellan Helsingfors och Åbo börjar köra enligt de nya tidtabellerna redan den 15 augusti. Enskilda ändringar i fjärrtrafiken De tågturer som varit inställda under semesterperioden på sträckorna Helsingfors–Åbo, Jyväskylä–Helsingfors och Kuopio–Kajana återgår i trafik. Banarbetena mellan Vihanti och Uleåborg fortsätter. Från och med den 15 augusti ersätts sju dagtåg med bussar mellan måndag och torsdag. Avgångstiden för nattåget mellan Helsingfors och Kolari senareläggs, så att tåget avgår från Helsingfors kl. 21.23. Under höstens färgprakt i september går det ett extra nattåg till Kolari under tre veckoslut. Fjärrtrafikens vintertidtabeller tas i bruk den 31 oktober. Närtågen återgår till normal tidtabell Huvudstadsregionens närtåg återgår till normal tidtabell den 15 augusti. I närtrafiken blir det ändringar på stambanan där I- och K-tågen börjar köra tätare turer under rusningstider, så att det går ett tåg till Dickursby var femte minut. N-tågen som kör utanför rusningstiderna börjar köra ända till Kervo med 10 minuters mellanrum. Alla G-tåg mellan Helsingfors och Saunakallio ställs in som en av de åtgärder som måste vidtas för att förbättra punktligheten. Detta skapar mer utrymme på den trånga bangården i Helsingfors. Till Kyrölä och Saunakallio kommer man även i fortsättningen med H-tåg och till Träskända dessutom med R-tåg och de persontåg som kör under rusningstiderna. Det blir bara små ändringar i tidtabellerna för närtågen på Kustbanan och på Vandaforsbanan blir det inga tidtabellsändringar. Tågens punktlighet rätt bra i juli Orsaken till de flesta förseningar som inträffade i juli var att en del säkerhetsanordningar skadades på grund av åska. 84,7 procent av fjärrtågen anlände till sin ändstation med 5 minuters noggrannhet, medan punktlighetsmålet var 90,0 procent. 5,2 procent av tågen blev över 15 minuter försenade. Punktligheten i huvudstadsregionens närtrafik var 95 procent i juli, medan målet var 97,5 procent. I närtrafiken baserar sig punktlighetsmålet på att tåget får vara högst tre minuter försenat vid avrese- och ändstationen. Punktligheten inom godstrafiken var 92,3 procent i juli, medan målet var 90 procent. Förseningsgränsen inom godstrafiken går vid 30 minuter. VR-koncernen rapporterar om tågens punktlighet varje månad. Mer information om hur tågtrafikens punktlighet förbättras Aktuell information om tågtrafiken på vr.fi och mobilt på m.vr.fi . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv