Övergången till vintertid inverkar på tågens tidtabeller

22.10.2012 13:13 Aktuellt
Övergången till vintertid inkommande söndag inverkar på tidtabellerna för några natt- och närtåg. Tidtabellerna för tågen i trafiken till Ryssland ändras från och med den 28 oktober. Byggandet av stationscentret i Dickursby förorsakar ändringar för närtågen fr.o.m. den 29 oktober. Finland övergår från sommartid till normaltid söndagen den 28 oktober kl. 4.00. Klockorna flyttas då en timme bakåt. Under denna tidpunkt är inom fjärrtrafiken sex nattåg i trafik och dessa tåg stannar på de mellanliggande stationerna och väntar en extra timme för att återgå till sin normala tidtabell. Nattåg P 265 som avgår kl. 18.52 från Helsingfors till Kemijärvi väntar den extra timmen i Ylivieska. Tåg P 269 kl. 20.52 från Helsingfors till Kolari väntar i Karleby. Nattåg P 273 kl. 21.52 från Helsingfors till Rovaniemi stannar en timme i Seinäjoki. Tåg P 266 kl. 18.10 från Rovaniemi till Helsingfors stannar en timme i Parkano. Tåg P 270 som avgår kl. 18.50 från Kolari till Helsingfors väntar i Seinäjoki. Likaså gör tåg P 274 som avgår kl. 19.00 från Kemijärvi till Tammerfors. Små ändringar för närtågen Övergången till vintertid inverkar på tidtabellerna för några enskilda närtåg. Om tågets avgångstid från avgångsstationen är före kl. 3.00 körs turen enligt sommartid. Dessa tåg är T-tåget från Helsingfors till Riihimäki kl. 2.31 N-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 2.45 L-tåget från Helsingfors till Kyrkslätt kl. 2.47 Om tågets avgångstid från avgångsstationen är mellan 3.01–4.00 avgår turen enligt sommartid och kör till bestämmelsestationen utan extra uppehåll. Dessa tåg är N-tåget från Helsingfors till Kervo kl. 3.01 N-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 3.45 L-tåget från Helsingfors till Kyrkslätt kl. 3.47 T-tåget från Helsingfors till Riihimäki vars avgångstid är 4.01, avgår på natten till söndagen den 28 oktober undantagsvis från Helsingfors enligt vintertid kl. 3.01 och anländer till Riihimäki kl. 4.14. Avgången kl. 4.01 körs inte alls. Allegro-tågens tidtabeller ändras Övergången till vintertid i Finland ändrar Allegro-tågens tidtabeller fr.o.m. den 28 oktober eftersom Ryssland inte inför vintertid. Allegros avgångs- och ankomsttider i Finland blir en timme tidigare. I Ryssland förblir tidtabellerna som förut med undantag av morgonens första tågtur från S:t Petersburg. Turen avgår efter tidtabellsändringen från S:t Petersburg kl. 6.50 och anländer till Helsingfors kl. 8.26. Allegro-tågens tidtabeller hittar du här Tolstoi-tåget som åker mellan Helsingfors och Moskva avgår i och med övergången till vintertid ca en halv timme tidigare från Helsingfors och anländer till Helsingfors en timme tidigare. Byggandet av stationscentret i Dickursby förorsakar ändringar för närtågen Det görs några små ändringar i närtrafikens tryckta tidtabellshäfte fr.o.m. den 29 oktober. Ändringarna beror på byggnadsarbetena vid Dickursby nya stationscentrum vilka förorsakar ändringar i avgångs- och ankomstspåren samt minskar antalet spår som är i bruk. De i tidtabellshäftet inskrivna I-tågen från Helsingfors till Dickursby kl. 8.25, 8.45, 8.55, 9.05 och 9.15 samt från Dickursby till Helsingfors kl. 8.53, 14.33, 14.43, 14.53 och 15.03 ställs in helt och hållet fram till den 2 juni 2013. Därtill ställs K-tåget kl. 8.31 och N-tåget kl. 8.35 från Helsingfors till Kervo in. I motsats till vad som står i tidtabellshäftet åker däremot N-tågen från Helsingfors till Kervo kl. 8.25 och 8.31 fortsättningsvis efter den 28 oktober. Mer information om tidtabellerna på webbplatsen www.vr.fi . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv