Nytt återbetalningssystem för periodbiljetter inom VR:s zontrafik

04.11.2011 09:25 Aktuellt
VR introducerar i december ett nytt återbetalningssystem för periodbiljettkunderna inom VR:s zonområde. En kund har rätt till återbetalning om hans eller hennes periodbiljett har varit i kraft under en kalendermånad då minst tio procent av närtågen har varit mer än tio minuter försenade eller ställts in. En månads återbetalning motsvarar 20 procent av priset för en periodbiljett inom närtrafiken, dock högst för 30 dagar. VR har förhandlat med Konsumentverket om detta förfarande. Återbetalningssystemet gäller VR:s zonbiljetter som köpts för 14–365 dygn. VR idkar zontrafik på banavsnitten Helsingfors–Karis, Helsingfors–Riihimäki, Helsingfors–Lahtis och Riihimäki–Lahtis. Återbetalningssystemet gäller VR:s zonbiljetter inom närtrafiken, inte HRT:s biljetter. VR informerar efter varje kalendermånads slut hur punktlig när- och fjärrtågstrafiken har varit. Samtidigt meddelas huruvida de som köpt en periodbiljett har rätt att ansöka om återbetalning. Återbetalningen sker i regel i form av en ersättningssedel som kunden kan utnyttja i samband med följande periodbiljettsköp. Närmare anvisningar om detta publiceras på VR:s webbplats www.vr.fi. Inom fjärrtrafiken gäller sedan år 2009 ett ersättningsförfarande enligt EU:s förordning om järnvägarnas ansvar. Enligt detta förfarande får kunden tillbaka 25 % av biljettens pris om tåget är minst 60 minuter försenat, och 50 % av biljettpriset om det är minst 120 minuter försenat. VR tillämpar dessutom ett ersättningsförfarande enligt Järnvägstransportlagen som går ut på att skador som beror på att ett tåg varit mycket försenat ersätts enligt prövning från fall till fall. I det stora hela är nivån på konsumentskyddet inom järnvägstrafiken hög i Finland. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv