Närtågen övergår till sommartid

29.05.2012 07:46 Aktuellt
Tidtabellerna för VR:s närtrafik ändras den 4 juni. Sommartidtabellerna gäller fram till den 12 augusti. På kustbanan ändras tidtabellerna endast lite för att trafiken bättre ska löpa enligt tidtabell. Därtill så åker Y-tåget, som avgår kl. 5.48 från Karis, inte mellan Karis och Kyrkslätt under sommarperioden p.g.a. banarbeten. Tåget ersätts med buss mellan Karis och Kyrkslätt och från Kyrkslätt till Helsingfors åker det normalt. Banarbetena under sommaren förorsakar ändringar för M-tågen På Vandaforsbanan utförs banarbeten mellan Hoplax och Vandaforsen 1.6-26.7. Under denna period stängs en del av banan för trafik och detta förorsakar ändringar i tidtabellerna och avgångsspåren för M-tågen. En del av M-tågen kör endast mellan Helsingfors och Myrbacka och en del måste ställas in helt. Mera information om ändringarna och de exakta tidtabellerna finns på VR:s webbplats Dessutom kommer M-tågen i fortsättningen inte att åka mera efter midnatt under helgerna utan HRT ersätter servicen med busstrafik. Det sista M-tåget avgår fr.o.m. 4.6 varje dag från Helsingfors kl. 23.34 och från Vandaforsen kl. 23.42. Ändringar för N-tågen under tre veckoslut Under tre sommarveckoslut i juli-augusti är turvis ett av stadsbanas spår stängt för trafik mellan Dickursby och Korso. Spåret är stängt från lördag kl. 19 till måndag kl. 5. Arrangemangen beror på byggnadsarbetena vid Ringbanans anslutning mellan Sandkulla och Björkby. Arbetena inverkar på trafiken så att N-tågen åker normalt, men mellan Dickursby och Kervo använder en del av närtågen fjärrtågens spår och stannar inte på de mellanliggande stationerna. Arrangemangen förorsakar inga ändringar för trafiken mellan Helsingfors och Dickursby. Mera nya stadståg Antalet nya stadståg i trafik ökar fortsättningsvis. Nya tåg kör under alla veckodagar på linjerna A, M, I, K och N. Tidtabellshäftet för VR:s närtrafik delas denna vår inte ut till hushållen. Man kan få tidtabellshäften på närtrafikområdets biljettförsäljningsstationer. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv