Närtågen återgår till normal tidtabell

06.08.2012 12:15 Aktuellt
I närtågens tidtabeller sker endast små ändringar när tidtabellsperioden ändras den 13 augusti. I år har närtrafikens alla linjer för första gången haft samma turintervall under sommaren som under vintern. VR och HRT ville på detta sätt betjäna sina kunder bättre än förut även under sommaren. Närtrafiken återgår till normal tidtabell också på M- och A-linjerna vars tidtabeller har påverkats av banarbetena på Vandaforsbanan. Från och med den 13 augusti tas två nya Flirt-tåg i bruk i närtrafiken och detta ökar det totala antalet Flirt-tåg till femton. Varje år tas ca tio nya närtåg i bruk. Enstaka ändringar i fjärrtrafiken I fjärrtrafiken ändras tidtabellsperioden ännu inte i augusti men på vissa rutter sker det ändringar på grund av banarbeten. Mera information om banarbetena och dess inverkningar på trafiken finns på VR:s webbplats I augusti när antalet arbetsresande ökar återgår fjärrtågens sammansättning till det normala. På flera rutter har under sommarlovsperioden använts kortare tåg. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv