Mot gemensamma mål – VR 150 år

08.12.2011 08:15 Aktuellt
År 2012 firar VR 150-årsjubileum. Under året uppmärksammas den finländska järnvägens historia och järnvägstrafikens betydelse som en miljövänlig och allsidig transport- och reseform. Det egentliga jubileet firas den 17 mars, den dag år 1862 då tidtabellsenlig tågtrafik inleddes mellan Helsingfors och Tavastehus. – Vi har många skäl att fira i år. VR har haft och har fortfarande en viktig roll i det finska samhället, säger vd Mikael Aro. VR firar tillsammans med kunderna – Under jubileumsåret kan vi se bakåt och glädja oss åt en lång och stolt historia där järnvägarna varit ett centralt element i den finska samhällsutvecklingen. Samtidigt har vi fokus inställt på framtiden, för järnvägarna kommer att behövas för transport av resande och gods i åtminstone 150 år till, fortsätter Mikael Aro. VR firar i arbetets tecken, tillsammans med resenärerna. Under året kan kunderna bland annat utnyttja olika förmåner och erbjudanden och delta i evenemang på stationerna. – Jubileumsåret öppnar möjligheter till positiv dialog med våra kunder och samarbetspartners. Finland har många järnvägsentusiaster och vänner av spårtrafik som redan väntar på att jubileumsåret ska börja, konstaterar Aro. Med avstamp i historien Jubileumsåret inleds i januari med publiceringen av en historik över VR. På Helsingfors centralstation ordnas dessutom en fotoutställning som fokuserar på VR:s historia. Jubileumsåret uppmärksammas även genom ett eget frimärke. I början av året presenteras traditionståget Valtteri för allmänheten, vilket blir en av jubileumsårets höjdpunkter. Tåget har fullständigt restaurerade vagnar i trä och ett Dr13 diesellok. Automatisk tågkontroll har installerats för att tåget ska kunna trafikera på alla banavsnitt. I sommar är det fritt för vem som helst titta närmare på Valtteri på olika stationer runtom i Finland. VR synligt i olika medier Redan innan jubileumsåret börjar, närmare bestämt den 16 december, öppnar VR en jubileumswebbplats med de bästa bitarna ur järnvägarnas historia fram till i dag. Under året läggs nytt innehåll fortlöpande in på webbplatsen. I mars visas en tv-dokumentär om järnvägarnas historia i Finland. – Det ska bli spännande att se hur mycket diskussion och intresse jubileumsåret väcker och hur debatten utvecklas, säger Mikael Aro. – För oss är det dessutom ett utmärkt tillfälle att ta upp järnvägstrafikens framtid och diskutera i vilken riktning VR ska utvecklas. Under jubileumsåret uppmärksammar VR även de anställda. Tågpersonalen får nya tjänstekläder och under året ordnas särskilda personalevenemang. – Jag hoppas att såväl kunderna som medarbetarna hittar feststämningen. VR och en fungerande järnvägstrafik är något som är värt att fira, säger Mikael Aro entusiastiskt. 150 år av järnvägstrafik Järnvägen är nödvändig för varje land som vill föra civilisationen framåt, poängterade redan J. V. Snellman, Finlands nationalfilosof. Det nya fortskaffningsmedlet förändrade tids- och avståndsuppfattningen hos det glest befolkade landets invånare. Vid tiden för Finlands självständighet hade Statsjärnvägarna utvecklats till en serviceinrättning som bidrog till att forma landets ekonomi, sociala struktur och kultur. Den gamla tidens ånglok ersattes så småningom med diesellok och senare med ellok. Passagerar- och godsvolymerna ökade för varje decennium. I dag är VR-koncernen ett miljövänligt, progressivt och mångsidigt transportbolag och alltjämt ett viktigt inslag i den finländska samhället. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv