Fler tågförbindelser till Vasa

19.09.2011 11:18 Aktuellt
Tågförbindelserna till Vasa förbättras den 12 december när eldriven tågtrafik kan startas mellan Seinäjoki och Vasa. Samtidigt blir tågresorna till Vasa allt miljövänligare eftersom resandet inte längre orsakar koldioxidutsläpp. Från och med den 12 december höjs antalet tågturer på vardagarna till 20 turer. Tidigare har det gått 16 tågturer. I fortsättningen kan man resa dagligen mellan Helsingfors och Vasa med den nya direkta Pendolino-förbindelsen. Resetiden är kortare än fyra timmar. Tåget avgår från Helsingfors kl. 9.30 och anländer till Vasa kl. 13.25. Returtåget från Vasa avgår klo 14.53 och anländer till Helsingfors kl. 18.30. Också nya regionaltågturer som tjänar även pendlare sätts i trafik i mitten av december. En ny förbindelse avgår från Seinäjoki kl. 7.43 och från Vasa kl. 16.30. Eftermiddagens returtåg har en smidig anslutningsförbindelse till Pendolino S 56 som åker till Helsingfors. Dessutom börjar regionaltåget som avgår från Vasa till Seinäjoki kl. 7.35 trafikera varje dag då den tidigare har trafikerat endast på söndagar. Regionaltåget har en förbindelse till Pendolino S 46 som åker till Helsingfors. I fortsättningen går resan med direkta IC-tågförbindelser (IC 44 och IC 57) mellan Helsingfors och Vasa ungefär en kvart fortare då loket inte längre behöver bytas i Seinäjoki. Utsläppen och energiförbrukningen minskar Tågresorna till Vasa utvecklas i en miljövänligare riktning eftersom tågtrafiken dit kan skötas längs hela sträckan med ellok. Alla Pendolino- och IC-tåg till Vasa samt en del av regional- och expresstågen körs eldrivet i fortsättningen. Syftet är att i framtiden öka andelen tåg som körs med ellok. I fortsättningen orsakar en tågresa till Vasa som körs med ellok inga koldioxidutsläpp. Energin som går åt under resan minskar med mer än hälften när man går över till el i stället för dieselbränsle. Att åka tåg är ett miljövänligt sätt att resa eftersom det orsakar mindre koldioxidutsläpp och förbrukar mindre energi än andra trafikformer. Koldioxidutsläpp som orsakas av tågtrafiken har minskat med 65 % jämfört med 2006. Elektriciteten som VR:s tågtrafik använder produceras helt med vattenkraft. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv