Det största järnvägsevenemanget i Finland ordnas i augusti i Hyvinge

14.05.2012 12:20 Aktuellt
Finlands järnvägars och VR:s 150-årsjubileums historiska huvudevenemang firas under helgen 11-12 augusti i Finlands Järnvägsmuseum i Hyvinge. På det genom tiderna största järnvägsevenemanget i Finland finns utställt ett stort urval av både passagerar- och godstrafikens järnvägs- och banhållningsmateriel från olika tidsperioder. Bland annat ingår flera museiång- och diesellok i utställningen. Den omfattande kavalkaden har visats för allmänheten senast år 1962 när järnvägen fyllde hundra år. Till evenemanget väntas tusentals besökare från Finland och utlandet. Under evenemanget i augusti kommer man också att kunna uppleva exceptionellt omfattande museitågtrafik. Under två dagar körs rutten Hyvinge–Lojo–Karis–Hangö av museitågtrafik bestående av tåg som dras av ång- och diesellok. I Lojo kan man dessutom åka Platthatten mellan centrum och Lojo station. Under evenemanget kan man också bekanta sig med den nutida vagnparken. På så sätt kan man jämföra hur utrustningen och tekniken utvecklats under tidens lopp. Evenemanget byggs upp gemensamt av Finlands Järnvägsmuseum, VR, Pohjolan Liikenne, Trafikverket, Trafiksäkerhetscentralen Trafi, entreprenörer inom branschen samt företag inom museitrafik. – Vi har velat erbjuda alla verksamma inom branschen möjligheten att delta i skapandet av ett enastående evenemang, berättar Markku Nummelin , ordförande för evenemangets organisationskommitté. Utöver materiel och tågtrafik erbjuds allmänheten möjligheten att bekanta sig med arbetsuppvisningar. Publiken kan exempelvis följa med hur en växel installeras och vad som ett radiostyrt lok innebär i praktiken. Evenemangsområdet i Hyvinge är öppet under båda dagarna kl. 10-19 men museitågen åker från tidig morgon till sen kväll. Mera information om evenemanget finns på webbplatsen www.rautatie.org/Rautatiet150v . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv