Ändringar i VR:s biljettförsäljning och löneförvaltning

20.08.2012 11:06 Aktuellt
VR inleder ett ändringsprojekt som berör stationernas biljettförsäljning samt kundservice. Samarbetsförhandlingarna i anslutning till projektet inleds den 27 augusti. Målet med projektet är att anpassa personalen på stationerna och stationernas öppettider enligt den nuvarande situationen då försäljningen av tågbiljetter kraftigt övergått till självbetjäningskanaler. För tillfället köps redan mer än hälften av tågbiljetterna via VR:s självbetjäningskanaler, dvs. i webbshopen eller biljettautomater. Exempelvis har webbshopens försäljning ökat med över 50 procent jämfört med ifjol och ökningen fortsätter ännu. Enligt beräkningar kommer köpandet av biljetter via självbetjäningskanalerna fortsättningsvis att öka efter att biljetter också kan köpas med mobilapparater. – Detta syns som en betydlig minskning i antalet kunder vid de traditionella biljettförsäljningsställena, säger Antti Tiitola, direktör för passagerartrafikdivisionen. Ändringsprojektet omfattar 316 personer inom passagerartrafikens försäljningsorganisation, bl.a. biljettförsäljningen på stationer med service. Inga biljettförsäljningsställen eller stationer kommer att stängas, men deras servicetider kommer att justeras så att de motsvarar de ändrade kundbehoven. VR har sammanlagt 35 servicestationer längs bannätet. Under samarbetsförhandlingarna bedöms personalinverkningarna samt eventuella ändringar i stationernas service och öppettider. Enligt de preliminära beräkningarna berör behovet att minska arbetsuppgifter ca 98 årsverken. Det är meningen att genomföra ändringarna under år 2012. VR Group förhandlar om överförande av löneförvaltningen till Silta Oy VR Group och Silta Oy förhandlar om möjligheten att överföra VR:s löneförvaltning till Silta. VR Group har för detta ändamål lämnat in en direktupphandlingsannons idag den 20 augusti. Ett eventuellt avtal om löneförvaltningens ändringar kan ingås när man kommit överens om alla detaljer och upphandlingsförfarandet avslutats. Inom löneförvaltningen arbetar ca 50 anställda på flera olika orter av vilka de största är Helsingfors, Tammerfors, Kouvola och Uleåborg. Om avtalet förverkligas övergår de som gamla anställda till Silta tidigast från och med oktober. – Externaliserande av löneförvaltningen erbjuder de bästa möjligheterna för utvecklande och optimerande av verksamheten på det sätt som affärsverksamheten förutsätter, konstaterar koncernens personaldirektör Timo Koskinen. Silta Oy är ett år 2001 grundat företag som specialiserat sig på företags löne- och ekonomiförvaltning. Personalen består av ca 300 sakkunniga. Rörelsevinsten år 2011 var 26,4 miljoner euro. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv