Ändringar i tågtrafiken under midsommaren

20.06.2011 07:02 Aktuellt
VR:s passagerartåg går enligt ändrade tidtabeller under midsommaren. Flera fjärrtåg ställs in på midsommaraftonen och särskilt på midsommardagen på grund av banarbeten och ett lågt antal resenärer. I närtrafiken blir det bara små ändringar under midsommaren. På torsdagen den 23 juni går fjärrtågen enligt fredagstidtabell. På midsommaraftonen, fredagen den 24 juni, går fjärrtågen enligt lördagstidtabell. Dessutom blir flera turer inställda och några extra tåg sätts in. På midsommardagen, lördagen den 25 juni, går fjärrtågen enligt söndagstidtabell och flera tågturer ställs in. På midsommardagen står trafiken stilla hela dagen mellan Seinäjoki och Uleåborg på grund av banarbeten. Då ställs alla dagtåg in på den ovannämnda sträckan. Fyra tåg ersätts med bussar. Nattågen kör enligt en avvikande helgtidtabell. Banarbeten utförs också på Savolaxbanan under midsommaren. Tågen ersätts med bussar mellan Kuopio och Siilinjärvi från torsdagen den 23 juni kl. 21.30 till söndagen den 26 juni kl. 13.30. Även mellan Pieksämäki och Kuopio ersätts tågen med bussar från fredagen den 24 juni kl. 13.00 till söndagen den 26 juni kl. 11.00. Då går det även direkta bussar som ersätter tåg mellan Jyväskylä och Kuopio. På söndagen den 26 juni går fjärrtågen enligt ordinarie söndagstidtabell. Smärre ändringar i närtrafik Även i huvudstadsregionens närtågstrafik gäller ändrade tidtabeller under midsommaren. På torsdagen den 23 juni gäller fredagstidtabell, dvs. fler I-tåg är i trafik efter kl. 22.00 än under övriga vardagar. De avgår från Helsingfors till Dickursby kl. 22.46, 23.16 och 23.46 och från Dickursby till Helsingfors kl. 23.45. Det går även ett extra H-tåg från Riihimäki till Helsingfors kl. 23.14. På midsommaraftonen den 24 juni går närtågen enligt lördagstidtabell. På midsommardagen den 25 juni är det söndagstidtabell. På söndagen den 26 juni går tågen enligt ordinarie söndagstidtabell. Mer information om midsommartrafiken får man på VR:s hemsidor på www.vr.fi . Mer information om hur banarbetena påverkar tågtrafiken under midsommaren finns på www.vr.fi/ratatyot . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv