150-åriga VR litar på framtiden

12.03.2012 10:17 Aktuellt
I år firar VR sitt 150-årsjubileum. Den här veckan når festen sin höjdpunkt, eftersom tidtabellsenlig tågtrafik mellan Helsingfors och Tavastehus inleddes den 17 mars år 1862. – Vi gläds över vår långa och fina historia under vilken järnvägarna har varit en central aktör i utvecklingen av det finländska samhället, konstaterar verkställande direktör Mikael Aro . – Samtidigt riktar vi förtroendefullt blickarna mot framtiden. Vi kommer att transportera både passagerare och gods åtminstone ännu under de inkommande 150 åren. – Vi arbetar ständigt för att utvecklas, eftersom världen omkring oss ändras hela tiden, berättar Aro. – Tillsammans med de anställda och kunderna utvecklar vi VR-koncernen till ett modernt och internationellt serviceföretag. Koncernens viktigaste mål är att förbättra servicen, att föra öppen diskussion och att ha nöjda kunder. Det händer under jubileumsveckan På järnvägsstationerna förbereder man sig på festen. Under de närmaste veckorna kommer kunderna att bjudas på födelsedagskaffe vid stationerna med service. Jubileumsåret syns på stationerna och kunderna garanteras reseerbjudanden under hela året. På Helsingfors centralstation öppnas den 15 mars en fotoutställning till ära av jubileumsåret. På utställningen visas fotografier på bl.a. VR:s vagnar, lok, yrken och stationer från olika tidsperioder. På utställningen finns också gamla reklamaffischer samt en miniatyrjärnväg som byggs upp i biljettförsäljningshallen. Man kan bekanta sig med utställningen fram till september. En mindre fotoutställning sammanställd av Rautatiekulttuurikeskus Reilia cirkulerar runt på olika stationer under året. På televisionen syns VR den 25 mars då MTV3-kanalen visar en dokumentärfilm som handlar om VR:s historia. Jubileumsåret inleddes i januari VR:s jubileumsår inleddes i januari, när verket "Mot gemensamma mål - VR 150 år" som handlar om den finländska järnvägens historia publicerades. Boken som ges ut av WSOY är skriven av filosofie doktor Seppo Zetterberg . Jubileumsåret till ära togs i februari personalens nya arbetskläder i bruk och i början av mars fick VR ett eget jubileumsfrimärke. Jubileumsåret till ära restaurerade VR även ett veterantåg som fick namnet Valtteri. I Valtteri-tåget finns fullständigt restaurerade vagnar av trä och ett Dr13-diesellok som tack vare det installerade ATC-systemet kan köra på alla bansträckor. Valtteri-tåget gör under jubileumsveckan en åktur på Finlands äldsta bansträcka mellan Helsingfors och Tavastehus. Under sommaren finns tåget till påseende vid stationsevenemang som ordnas på olika håll i Finland. Järnvägens och VR-koncernens historia och nutid samt även årets evenemang presenteras på finska på en webbplats som enkom utarbetats för jubileumsåret. Webbplatsen finns på adressen www.vr150.fi . Webbplatsen är en levande och mångsidig helhet och nytt innehåll uppdateras under hela året. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv